برچسب تمام پست ها

گرفتن سند زمین شش دانگ

با مراحل گرفتن سند زمین شش دانگ در شمال کشور به صورت شفاف آشنا شوید!

گرفتن سند زمین شش دانگ در شمال

   امروزه خیلی از مشتریان عزیز جهت خرید ویلا در شمال و یا خرید زمین در شمال، بدنبال ملکی با سند ششدانگ، سند تک برگی و یا سند مشاعی هستند و سنددار بودن ملک از اهمیت مهمی برایشان برخوردار می…

بیشتر بخوانید