برچسب تمام پست ها

تغییر کاربری زمین در رویان

تغییر کاربری زمین جهت کاربری مسکونی و ساخت ویلا در شمال

تغییر کاربری زمین جهت کاربری مسکونی و ساخت ویلا در شمال

تغییر کاربری زمین جهت کاربری مسکونی و ساخت ویلا در شمال   تغییر کاربری زمین در مناطق غیر شهری، یعنی روستاها توسط دهیاری منطقه مربوطه انجام می شود. در واقع یک سری از مدارک زمین مدنظرتان را باید با کمک…

بیشتر بخوانید